Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 72
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 178
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 70
A+ A A-
W Japonii niestety nie ma jeszcze polskiej szkoły dla dzieci polonijnych, co martwi wielu rodziców. Mam jednak dla Państwa interesującą informację, którą opracowałam na podstawie stron internetowych polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl/oswiata/).Otóż, w związku z coraz liczniejszymi okresowymi wyjazdami rodzin polskich do pracy w krajach europejskich i pozaeuropejskich, ważnym problemem staje się kształcenie dzieci, które powinny spełniać obowiązek szkolny i obowiązek nauki. W większości krajów europejskich oraz w niektórych krajach pozaeuropejskich (np. Chiny, Indie) funkcjonują przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej szkoły i szkolne punkty konsultacyjne oraz ich filie zwane dalej „szkołami polskimi”. Każda ze szkół polskich realizuje ramowy lub uzupełniający plan nauczania w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Ramowy plan nauczania obejmuje wszystkie przedmioty nauczania obowiązujące w poszczególnych typach szkół polskiego systemu oświaty. Natomiast na uzupełniający plan nauczania składają się następujące przedmioty: język polski, historia polski, geografia Polski, wiedza o społeczeństwie. Ponadto w wielu szkołach polskich realizujących plan uzupełniający nauczania jest w znacznie ograniczonym zakresie i formie zajęć dodatkowych - matematyka. Nauczanie w szkołach polskich odbywa się w systemie dziennym lub w formie korespondencyjnej, jako tzw. kształcenie na odległość. W roku szkolnym 2005/2006 funkcjonowało poza granicami Polski 11 zespołów szkół, 41 szkolnych punktów konsultacyjnych i 12 filii. Do powyższych szkół polskich przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiego lub narodowości polskiej niebędących obywatelami polskimi. Organem prowadzącym szkoły polskie jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wszystkie szkoły polskie wydają dzieciom…
Dział: Życie w Japonii
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

Japonia mniej znana

  • 1
  • 2
Sanmachi-suji w Takayama

Sanmachi-suji w Takayama

Takayama to jedno z najbardziej urokliwych miast w... Więcej

Yuzu - japoński skarb zimowy

Yuzu - japoński skarb zimowy

Yuzu to jeden z oryginalnych japońskich owoców cyt... Więcej

Pozostań w kontakcie

© 2010 Polonia.JP

Logowanie lub Rejestracja

Zaloguj się